İngiliscə ünsiyyət
  Rusca ünsiyyət  

Online dİl kursuna qoşulun
Ödənişsiz olaraq (*) qrammatika öyrənin, testlər həll edin, audio yazılar dinləyin, tərcüməli mətnlər oxuyun, 142541 istifadəçi ilə ingilis dilində ünsiyyət qurun, il boyu davam edən müsabiqədə iştirak edib müxtəlif hədiyyələr qazanma şansı əldə edin...
Online ingilis, rus və ərəb dili kursu - Yeni başlayanlar üçün İngilis dili

Yeni başlayanlar üçün İngilis dili

Dərs 1    Dərs 2    Dərs 3    Dərs 4    Dərs 5    Dərs 6    Dərs 7    Dərs 8    Dərs 9    Dərs 10   


Yeni başlayanlar üçün ingilis dili. Verilmiş 10 dərsi 1-cidən başlayaraq diqqətlə və səbrlə öyrənin, nəticədə ingilis dili ilə ilkin tanışlıq uğurla başa çatacaq, müəyyən baza formalaşacaq və daha üst səviyyələrdə dərslər üçün tam hazır olmuş olacaqsınız.
Dərs 5

Untitled Document

l.Z z hərfı [z] oxunur. [z] səsi Azərbaycan dilndəki (z) səsinə oxşayır. Sözün sonunda nisbətən qüvvətli tələffüz olunur, məsələn:
zoo       [zu:]                              heyvanxana

2. Qq [kju:] hərfı tək işlənmir. Həmişə qu hərfbirləşməsi şəklində yazılır və [kw] kimi oxunur, məsələn:
quite     [kwait]                 tamamilə, bütünlüklə
quiet     [kwaiət]       sakit, səssiz
quick    [kwik]                  cəld, tez, çevik

3.  Jj [dʒei] hərfı həmişə [dʒ] kimi oxunur;

4. Ww ['dablju:] hərfi [w] kimi oxunur:

Azərbaycan dilində belə səs yoxdur. [w] səsinin tələffüzündə dodaqlar bir änlığa gərginləşir, onlar arasında dar bir növ əmələ gəlməklə irəli uzamr. Dilin arxa hissəsi isə yumşaq damağa doğru uzanır. Bu səsin tələffuzünü dodaq-diş samiti olan [v] ilə qanşdınnaq olmaz. [w] səsi qoşadodaq, dilarxası, novlu sonor səsdir.

5.   Xx [eks] hərfı iki cür oxunur:
[ks] kimi (sözün sonunda və vurğulu hecadan sönra): fix, mix, six, next, text, fox, box, toxic, proximity, next, wax, tax
[gz] kimi (vurğulu hecada, saitdən əvvəl): exist, exit, exact, example, examine

6.  Sait hərfbirləşməsi.
Oy [ou], [wai] hərfbirləşməsi [ɔɪ] diftonqu kimi oxunur. Azərbaycan dilində bu səsi ou səslərinin birləşməsi ilə müqayisə etmək olar. Oy hərfbirləşməsi bir qayda olaraq sözlərin sonunda işlənir, məsələn:
a joy       [dʒɔɪ] sevinc,   
ahoy     ['əhɔɪ]     ey! (nida)
a boy      [ə'bɔɪ]    oğlan,    

7. Sait ve samit hərfbirləşmələri.
-or [ou] və [a:] hərfbirləşməsi üç cür oxunur:
1)   vurğulu vəziyyətdə [o:] oxunur, məsələn:
for [fo:]        üçün, görə
or                  [о:]               və ya, və yaxud da
a horse    [ə'ho:s]     at (heyvan)
Qeyd: oor [ou, ou a:] hərfbirləşməsi də [o:] kimi oxunur, məsələn:
a door     [ədo:]     qapı
a floor    [ə'flo:]    döşəmə, mərtəbə
2) -or hərfbirləşməsi vurğusuz vəziyyətdə (adətən sözlərin sonunda) [ə] oxunur, məsələn:
a doctor   [ə'doktə]   həkim a rector    [ə'rektə]   rektor a sailor    [ə'seilə]   dənizçi
3) -or hərfbirləşməsi w hərfındən sonra [ə:] kimi oxunur, məs.:
a work    [ə'wə:k]   iş, məşğuliyyət
a worker [ə'wə: kə] işçi, fəhlə
a word    [ə'wə.d]   söz, kəlmə


Davam etmək üçün menyudan növbəti dərsə keçin
Dərs 1    Dərs 2    Dərs 3    Dərs 4    Dərs 5    Dərs 6    Dərs 7    Dərs 8    Dərs 9    Dərs 10   

Günün sözləri
Günün sözləri artıq yeni bölmə şəklində fəaliyyət göstərir. Keçid üçün düyməyə klikləyin Günün sözləri
Elan lövhəsi
Artıq 660 istifadəçi GOLD status əldə edərək üstünlüklərdən faydalanıb. Bəs siz?
Üzvlər üçün giriş
Emailiniz:
Parol:
Parolu unutmusunuz?
Qeydiyyatdan keçməmisiniz?  İndi üzv olun!

Xaricidil.net rəsmi bloqu Xaricidil.net Facebook səhifəsi Xaricidil.net Twitter kanalı Xaricidil.net bloqunun RSS kanalı Xaricidil.net Youtube kanalı