İngiliscə ünsiyyət
  Rusca ünsiyyət  

Online dİl kursuna qoşulun
Ödənişsiz olaraq (*) qrammatika öyrənin, testlər həll edin, audio yazılar dinləyin, tərcüməli mətnlər oxuyun, 142541 istifadəçi ilə ingilis dilində ünsiyyət qurun, il boyu davam edən müsabiqədə iştirak edib müxtəlif hədiyyələr qazanma şansı əldə edin...
Online ingilis, rus və ərəb dili kursu - Dərs

Dərs


Növbəti dərsə keçid və ya cari dərsin davamı səhifənin aşağı hissəsindədir.


Dərs 40: 1/5 - Qrammatika dərsləri. (seçdiyiniz səviyyə: beginner)

Fel to, - ing

Untitled Document

fel to ... (I want to do)

(want, plan, decide, hope, expect, offer, need, promise, refuse, try, forget, learn) to...

 • What do you want to do this evening?
 • It's not very late. We don't need to go home yet.
 • Tina has decided to sell her car.
 • You forgot to switch off the light when you went out.
 • My brother is learning to drive.
 • I tried to read my book but I was too tired.

fel -ing (I enjoy doing)

(enjoy, mind, stop, finish, suggest) -ing...

 • I enjoy dancing. ('enjoy to dance' - yox)
 • I don't mind getting up early.
 • Has it stopped raining?
 • Sonia suggested going to the cinema.

fel -ing və ya to...

(like, prefer, love, hate, start, begin, continue) -ing və ya to ...

 • Do you like getting up early?   or   Do you like to get up early?
 • I prefer travelling by car.   or   I prefer to travel by car.
 • Ann loves dancing.   or   Ann loves to dance.
 • I hate being late.   or   I hate to be late.
 • It started raining.   or   It started to rain.

would like to ...

(would like, would prefer, would love, would hate) to...

 • Julia would like to meet you. ('would like meeting' - yox)
 • I'd love to go to Australia. (I'd = I would)
 • 'Would you like to sit down?' 'No, I'd prefer to stand, thank you.'
 • I wouldn't like to be a teacher.


I want you to...

The woman wants to go.The man doesn't want the woman to go. He wants her to stay.

 • I want you to be happy. ('I want that you are happy' - yox)
 • They didn't want anybody to know their secret.
 • Do you want me to lend you some money?
Would like ifadəsindən də eyni qaydada istifadə edirik:

 • Would you like me to lend you some money?

Bəzi fellərlə də eyni formadan istifadə olunur (verb somebody to ...):

(ask, tell, advise, expect, persuade, teach)

 

verb        

somebody

to ...

 

Sue

asked

a friend

to lend

her some money.

I

told

you

to be

careful.

What do you

advise

me

to do?

 

I didn't

expect

them

to be

here.

We

persuaded

George

to come

with us.

I

taught

my brother

to swim.

 

İnkar forması:

 • Ann told me to wait for her.
 • Paul told Sue not to wait for him.

make and let

Make və let fellərindən sonra to hissəciyi işlənmir :

 • He's very funny. He makes me laugh. ('makes me to laugh' - yox)
 • At school our teacher made us work very hard.
 • Sue let me use her computer because mine wasn't working ('let me to use' - yox)

İnsanların səninlə nə isə etməyini istədiklə Let's ... (= Let us) ifadəsindən istifadə edə bilərsən:

 • Come on! Let's dance.
 • 'Shall we go out tonight?'    'No, I'm tired. Let's stay at home.'


Aşağıdakı misala baxaq:

Paula wanted a newspaper, so she went to the shop.

Why did she go to the shop? To buy a newspaper.

She went to the shop to buy a newspaper.

to ... (to buy / to see etc.) insanların etdiklərinin səbəbini bildirmə üçün:

 • 'Why are you going out?'     'To get some bread.'
 • Ann went to the station to meet her friend.
 • Sue turned on the television to watch the news.
 • I'd like to go to Spain to learn Spanish.

money/time to (do something):

 • We need some money to buy food.
 • I haven't got time to watch television.

to və for:

to fel

for isim

(to buy / to see etc.)

(for a newspaper / for food etc.)

I went to the shop to buy a newspaper.('for buy' yox)

I went to the shop for a newspaper.

They're going to Scotland to see their friends.

They're going to Scotland for a holiday.

We need some money to buy food.

We need some money for food.

wait for ... (kimisə, nəyisə gözləmək)

 • Please wait for me.
 • Are you waiting for the bus?

wait to (do something): (nəyisə etmək üçün gözləmək)

 • Hurry up! I'm waiting to go.
 • Are you waiting to see the doctor?

wait for (somebody/something) to ... : (kimdənsə nəsə etməyi gözləmək = expect)

 • I can't go out yet. I'm waiting for John to phone.
 • Are you waiting for the doctor to come?

Diqqət. Qeydiyyatdan keçib hesaba daxil olmayan istifadəçilər ancaq hər dərsin birinci hissəsini görə bilir. Eləcə də testləri yalnız hesaba daxil olmuş qeydiyyatlı istifadəçilər görə və həll edə bilər. Dərslərdən tam faydalanmaq üçün əgər hesabınız varsa sağ sütunda müvafiq bölmədən email-parol yazaraq daxil olun, yoxdursa, qeydiyyatdan keçin.


Yeni dərs


Günün sözləri
Günün sözləri artıq yeni bölmə şəklində fəaliyyət göstərir. Keçid üçün düyməyə klikləyin Günün sözləri
Elan lövhəsi
Artıq 660 istifadəçi GOLD status əldə edərək üstünlüklərdən faydalanıb. Bəs siz?
Üzvlər üçün giriş
Emailiniz:
Parol:
Parolu unutmusunuz?
Qeydiyyatdan keçməmisiniz?  İndi üzv olun!

Xaricidil.net rəsmi bloqu Xaricidil.net Facebook səhifəsi Xaricidil.net Twitter kanalı Xaricidil.net bloqunun RSS kanalı Xaricidil.net Youtube kanalı