İngiliscə ünsiyyət
  Rusca ünsiyyət  

Online dİl kursuna qoşulun
Ödənişsiz olaraq (*) qrammatika öyrənin, testlər həll edin, audio yazılar dinləyin, tərcüməli mətnlər oxuyun, 142494 istifadəçi ilə ingilis dilində ünsiyyət qurun, il boyu davam edən müsabiqədə iştirak edib müxtəlif hədiyyələr qazanma şansı əldə edin...
Online ingilis, rus və ərəb dili kursu - Dərs

Dərs


Növbəti dərsə keçid və ya cari dərsin davamı səhifənin aşağı hissəsindədir.


Dərs 19: 1/5 - Qrammatika dərsləri. (seçdiyiniz səviyyə: advanced)

Need(n't), don't need to və don't have to

Untitled Document

Need felini həm adi fel kimi həm də modal feli kimi (bu zaman need felindən sonra məsdər (to hissəciksiz) gəlir) işlətmək olar.Modal fel kimi işləndikdə need feli zamana görə dəyişmir və 3-cü şəxsin təkində "-s" şəkilçisi qəbul etmir:

I needed to leave early. (= ordinary verb)
She's thirsty. She needs a drink. (= ordinary verb)
You needn't speak so loudly. (= modal verb)

Modal fel kimi need feli əsasən inkar cümlələrində bother, concern, fear, panic, worry kimi fellərlə işlənir:

I've already cleaned the car so you needn't bother to do it.
Judges in England need not retire until they are 75.
I was very nervous before the interview, but I needn't have worried. Everyone was very friendly and I got the job.

Çox az hallarda o sual cümlələrində işlənir. Bu cür cümlələrdə need feli adi fel kimi işlənir və ya have to modal felindən istifadə olunur:

Need you go so soon? (= modal verb; less common and rather formal)
Do you need to go so soon? (= ordinary verb)
Do you have to go so soon?

Təsdiq cümlələrində need felinə modal feli kimi nadir hallarda gəlmək olar. Daha çox yazılı bədii ədəbiyyatda işlənə bilər:

We need have no fear for Nicole, she can take care of herself.

Rəsmi yazıda need modal feli hardly, never, nobody, no-one, only kimi inkar sözləri ilə işlənir:

The changes need only be small to make the proposals acceptable, (less formally The changes only need to be...)
Nobody ever need know about the money. (less formally Nobody ever needs to know...)
'I don't want my parents to know.' 'They need never find out.' (less formally They never need to find out.)


Nəyisə etməməyi deyəndə need felindən həm adi fel kimi, hə də modal fel kimi istifadə etmək olar:

You needn't cut the grass, I'll do it later. (və ya You don't need to cut the grass...)

Ümumi lazımilik haqqında danışarkən need felindən daha çox adi fel kimi istifadə olunur:

You don't need to be over 18 to get into a disco. (rather than You needn't be...)


Nəyisə etməyin lazımi olmadığını bildirmək üçün həm needn't, həm də don't have to modal fellərindən istifadə etmək olar:

You needn't whisper. Nobody can hear us. (və ya You don't have to...)

Lakin bəzən lazımsızlığı müəyyən edən danışan şəxs olduqda needn't modal felindən, bütün digər hallarda isə don't have to modal felindən istifadə edirlər:

As you worked late yesterday you needn't come in until 10.00 tomorrow morning. (the speaker's decision)
We've been told that we don't have to be at work until 10.00 tomorrow. (reporting someone else's decision.)


Nəyinsə mütləq surətdə dügün olması tələb olunmayanda needn't (və ya don't have to) modal felindən istifadə olunur. Bu halda mustn't modal felindən istifadə olunur:

Volcanoes needn't erupt constantly to be classified as 'active'. (və ya Volcanoes don't have to erupt...; Volcanoes mustn't erupt... -- yox)
Nowadays it needn't cost a fortune to own a powerful computer. (və ya Nowadays it doesn't have to cost...; Nowadays it mustn't cost... -- yox)


Diqqət. Qeydiyyatdan keçib hesaba daxil olmayan istifadəçilər ancaq hər dərsin birinci hissəsini görə bilir. Eləcə də testləri yalnız hesaba daxil olmuş qeydiyyatlı istifadəçilər görə və həll edə bilər. Dərslərdən tam faydalanmaq üçün əgər hesabınız varsa sağ sütunda müvafiq bölmədən email-parol yazaraq daxil olun, yoxdursa, qeydiyyatdan keçin.


Yeni dərs


Günün sözləri
Günün sözləri artıq yeni bölmə şəklində fəaliyyət göstərir. Keçid üçün düyməyə klikləyin Günün sözləri
Elan lövhəsi
Artıq 659 istifadəçi GOLD status əldə edərək üstünlüklərdən faydalanıb. Bəs siz?
Üzvlər üçün giriş
Emailiniz:
Parol:
Parolu unutmusunuz?
Qeydiyyatdan keçməmisiniz?  İndi üzv olun!

Xaricidil.net rəsmi bloqu Xaricidil.net Facebook səhifəsi Xaricidil.net Twitter kanalı Xaricidil.net bloqunun RSS kanalı Xaricidil.net Youtube kanalı