Whitney Houston - I Will Always Love You -Mən həmişə səni sevəcəm

If I should stay,
I would only be in your way.
So I'll go, but I know
I'll think of you ev'ry step of the way.Əgər qalmalı olsaydım,
Ancaq sənin yanında olardım.
Mən gedəcəm, amma bilirəm ki,
Yolun hər bir addımında sənin haqqında düşünəcəm.

And I will always love you.
I will always love you.
You, my darling you. Hmm.

Bittersweet memories
that is all I'm taking with me.
So, goodbye. Please, don't cry.
We both know I'm not what you, you need.

And I will always love you.
I will always love you.


Və mən həmişə səni sevəcəm
Mən səni həmişə sevəcəm
Səni, mənim əzizim, səni. Hmm…

Acılı-şirinli xatirələr, bu özümlə götürdüklərimdi.
Sağol, Nə olar ağlama.
İkimiz də bilirik ki, mən sənə, sənə lazım olan deyiləm.

Və mən həmişə səni sevəcəm
Mən səni həmişə sevəcəm

 

I hope life treats you kind
And I hope you have all you've dreamed of.
And I wish to you, joy and happiness.
But above all this, I wish you love.

Ümid edirəm ki, həyat sənə yaxşı davranar
Və ümid edirəm ki, bütün arzu etdiklərinə sahib olarsan
Və sənə sevinc və xoşbəxtlik arzulayıram
Amma bütün bunlardan öncə sənə sevgi arzulayıram

 

And I will always love you.
I will always love you.
I will always love you.
I will always love you.
I will always love you.
I, I will always love you.


Və mən həmişə səni sevəcəm
Mən səni həmişə sevəcəm
Mən səni həmişə sevəcəm
Mən səni həmişə sevəcəm
Mən səni həmişə sevəcəm
Mən, mən səni həmişə sevəcəm

 

You, darling, I love you.
Ooh, I'll always, I'll always love you.

Səni əzizim, mən səni sevirəm
Ah, mən həmişə, mən həmişə səni sevəcəm