Eldar Gasimov & Nigar JamalRunning Scared Ürküb qaçan

Come to me, come to me tonight Gəl yanıma, gəl yanıma bu gecə
Oh God, I need you, anyway Aman Allah, nə olursa olsun, sən lazımsan mənə...
Baby, I just wanna be, be around you all the time Əzizim, mən sadəcə sənin yanında olmaq istəyirəm, həmişə
Oh God, I need you, oh… Aman Allah, sənə ehtiyacım var...
   
I’m running, I’m scared tonight Mən qaçıram, mən qorxuram bu gecə
I’m running, I’m scared of life Mən qaçıram, mən qorxuram həyatdan
I’m running, I’m scared of breathing Mən qaçıram, mən qorxuram nəfəs almaqdan
‘Cause I adore you Çünki səni çox sevirəm
   
I’m running, I’m scared tonight Mən qaçıram, mən qorxuram bu gecə
I’m running, I’m scared of breathing Mən qaçıram, mən qorxuram nəfəs almaqdan
‘Cause I adore you Çünki səni çox sevirəm
   
Come to me, come to me a bit more Gəl yanıma, biraz yaxın gəl
Oh God, I need you Aman Allah, sənə ehtiyacım var...
There’s nothing left for me to say Deməyə heç bir sözüm qalmayıb
   
So rest on me darling, stay forever more İnan mənə, mənimlə qal
Oh God, I need you, I need you Aman Allah, sən mənə lazımsan, sən mənə lazımsan
   
I’m running, I’m scared tonight Mən qaçıram, mən qorxuram bu gecə
I’m running, I’m scared of life Mən qaçıram, mən qorxuram həyatdan
I’m running, I’m scared of breathing Mən qaçıram, mən qorxuram nəfəs almaqdan
‘Cause I adore you Çünki səni çox sevirəm
   
I’m running, I’m scared tonight Mən qaçıram, mən qorxuram bu gecə
I’m running, I’m scared of breathing Mən qaçıram, mən qorxuram nəfəs almaqdan
‘Cause I adore you Çünki səni çox sevirəm
   
Oh, what I wouldn’t give away Hər şeydən keçərdim ki,
To be your shelter and keep you safe Bircə sənin sığınacağın olum, səni qoruyum
Keep you safe Səni qoruyum
   
I’m running, I’m scared tonight Mən qaçıram, mən qorxuram bu gecə
I’m running, I’m scared of life Mən qaçıram, mən qorxuram həyatdan
I’m running, I’m scared of breathing Mən qaçıram, mən qorxuram nəfəs almaqdan
‘Cause I adore you Çünki səni çox sevirəm
   
I’m running, I’m scared tonight Mən qaçıram, mən qorxuram bu gecə
I’m running, I’m scared of breathing Mən qaçıram, mən qorxuram nəfəs almaqdan
‘Cause I adore you Çünki səni çox sevirəm
   
And I’m running Və mən qaçıram
And I’m running scared Və mən ürküb qaçıram
‘Cause I adore you Çünki səni çox sevirəm