Celine Dion – Every night in my dreams – Hər gecə yuxumda

Every night in my dreams Hər gecə yuxumda
I see you. I feel you.

Səni görürəm. Səni hiss edirəm.

That is how I know you go on

 

Beləcə mən bilirəm ki, sən hələdə mövcudsan.
Far across the distance Uzaq yollardan
And spaces between us Və aramızdakı məsafədən

You have come to show you go on

 

Gəlmisən ki, göstərəsən ki, hələ də mövcudsan.
Near, far, wherever you are Uzaqda, yaxında, harada olsan da,
I believe that the heart does go on İnanıram ki, ürək döyünür
Once more you open the door Bir daha qapını açırsan
And you're here in my heart Və sən mənim ürəyimdəsən

And my heart will go on and on

 

Və mənim ürəyim döyünəcək və döyünəcək.
Love can touch us one time Sevgi bir dəfə başımıza gələ bilər
And last for a lifetime Və bütün ömrümüz boyu davam edə bilər

And never go till we're one

 

Və biz istədiyimiz müddətdə heç vaxt bitməz.
Love was when I loved you Sevgi mən səni sevdiyim an mövcud idi
One true time I hold to Mənim sahib olduğum yeganə həqiqi an

In my life we'll always go on

 

Mənim ürəyimdə biz həmişə mövcud olacağıq
Near, far, wherever you are Uzaqda, yaxında, harada olsan da,
I believe that the heart does go on İnanıram ki, ürək döyünür
Once more you open the door Bir daha qapını açırsan
And you're here in my heart Və sən mənim ürəyimdəsən

And my heart will go on and on

 

Və mənim ürəyim döyünəcək və döyünəcək.
There is some love that will not go away Elə sevgilər var ki, heç vaxt bitmir
You're here, there's nothing, I fear Sən burdasan, qorxduğum bir şey yoxdur
And I know that my heart will go on Mən bilirəm ki, mənim ürəyim həmişə döyünəcək

We'll stay forever this way

 

Və biz həmişə belə qalacağıq
You are safe in my heart
Sən mənim ürəyimdə təhlükəsizlikdəsən
And my heart will go on and on Və mənim ürəyim döyünəcək və döyünəcək