Backstreets boys -- Everybody

Everybody, yeah
Rock your body, yeah
Everybody, yeah
Rock your body right
Backstreet's back, alrightHərkəs, hə
Bədəninizi tərpədin, hə
Hərkəs, hə
Bədəninizi düz tərpədin
Backstreet geri qayıdıb, oldu

 

Hey, yeah
Oh my God, we're back again
Brothers, sisters, everybody sing
Gonna bring the flavor, show you how
Gotta question for you better answer now, yeah

Hey, hə
Aman Allah, biz yenidən qayıtdıq
Qardaşlar, bacılar, hərkəs oxuyun
Zövq gətirəcik, necə olduğun göstərəcik
Sizə sualımız var, yaxşısı budur indi cavab verin, hə

 

Am I original?
Yeah
Am I the only one?
Yeah
Am I sexual?
Yeah
Am I everything you need?
You better rock your body now
Mən orijinalam?

Mən yeganəyəm?

Mən cəzbediciyəm?

Məndə sizə lazım olan hər şey var?
Yaxşısı budur elə indi bədəninizi tərpədin

Everybody
Yeah
Rock your body
Yeah
Everybody
Rock your body right
Backstreet's back, alright
Alright


Hərkəs, hə
Bədəninizi tərpədin, hə
Hərkəs, hə
Bədəninizi düz tərpədin
Backstreet geri qayıdıb, oldu
Oldu

 

Now throw your hands up in the air
Wave them around like you just don't care
If you wanna party let me hear you yell
Cuz we got it goin' on again
Yeah


İndi əllərini yuxarı qaldırın
Onları elə yelləyin ki, elə bil heç nə vecinizə deyil
Əgər əyləncə istəyirsinizsə səsinizi eşidim
Çünki biz davam edirik

Am I original?
Yeah
Am I the only one?
Yeah
Am I sexual?
Yeah
Am I everything you need?
You better rock your body now

 


Mən orijinalam?

Mən yeganəyəm?

Mən cəzbediciyəm?

Məndə sizə lazım olan hər şey var?
Yaxşısı budur elə indi bədəninizi tərpədin

Everybody
Yeah
Rock your body
Yeah
Everybody
Rock your body right
Backstreet's back, alright
Alright

 


Hərkəs, hə
Bədəninizi tərpədin, hə
Hərkəs, hə
Bədəninizi düz tərpədin
Backstreet geri qayıdıb, oldu
Oldu

So everybody, everywhere
Don't be afraid, don't have no fear
I'm gonna tell the world, make you understand
As long as there'll be music, we'll be comin' back again

Beləliklə hərkəs, hər yerdə
Qorxmayın, içinizdə qorxu olmasın
Mən dünyaya deyəcəm ki, siz başa düşün ki,
Musiqi olduğu müddətdə biz geri qayıdacıq