Toni Braxton – Un-break My Heart - Qəlbimi qırma

Don't leave me in all this pain
Don't leave me out in the rain
Come back and bring back my smile
Come and take these tears away
I need your arms to hold me now
The night are so unkind
Bring back those nights when I held you beside meMəni bütün bu ağrıda buraxma
Məni yağışda buraxma
Geri dön və təbəssümümü qaytar
Qayıt və bu göz yaşlarıma son ver
Məni indi qucaqlamağın üçün qollarına ehtiyacım var
Gecələr elə sərtdilər ki,
Sənin yanımda olduğum o gecələri qaytar

Un-break my heart
Say you'll me again
Undo this hurt you caused
When you walked out the door
And walked out of my life
Un-cry these tears
I cried so many nights
Un-break my heart
My heart
Qəlbimi qırma
De ki, məni yenidən sevəcəksən
Səbəb olduğun bu ağrını yox et
Qapıdan çıxıb gedərkən
Və mənim həyatımdan çıxarkən vurduğun ağrını
Bu göz yaşlarını heç olmamış et
Mən elə çox gecə ağladım ki
Qəlbimi qırma, mənim qəlbimi

Take back that sad word good-bye
Bring back the joy to my life
Don't leave me here with these tears
Come and kiss that pain away
I can't forget the day you left


Time is so unkind
And life is so cruel without you here beside me


 

O qəmgin sağol sözünü geri götür
Sevinci mənim həyatıma qaytar
Məni burada bu göz yaşları ilə buraxma
Qayıt və öp ki, bu ağrı keçsin
Sənin tərk etdiyin günü unuda bilmirəm

Vaxt elə pisdir ki,
Sən burada, mənim yanımda olmayanda  həyat elə qəddardır ki

Un-break my heart
Say you'll love me again
Undo this hurt you caused
When you walked out the door
And walked out of my life
Un-cry these tears
I cried so many nights
Un-break my heart
My heart


Don't leave me in all this pain
Don't leave me out in the rain
Bring back the nights when I held you beside me


Qəlbimi qırma
De ki, məni yenidən sevəcəksən
Səbəb olduğun bu ağrını yox et
Qapıdan çıxıb gedərkən
Və mənim həyatımdan çıxarkən vurduğun ağrını
Bu göz yaşlarını heç olmamış et
Mən elə çox gecə ağladım ki
Qəlbimi qırma, mənim qəlbimi

Məni bütün bu ağrıda buraxma
Məni yağışda buraxma
Sənin yanımda olduğum gecələri qaytar

Un-break my heart
Say you'll love me again
Undo this hurt you caused
When you walked out the door
And walked out of my life
Un-cry that tears
I cried so many, many nights
Un-break myQəlbimi qırma
De ki, məni yenidən sevəcəksən
Səbəb olduğun bu ağrını yox et
Qapıdan çıxıb gedərkən
Və mənim həyatımdan çıxarkən vurduğun ağrını
Bu göz yaşlarını heç olmamış et
Mən elə çox gecə ağladım ki
Qəlbimi qırma, mənim qəlbimi
Qırma,

Un-break my heart
Come back and say you love me
Un-break my heart
Sweet darlin'
Without you I just can't go on
Can't go on....

 

Qəlbimi qırma
Geri dön və məni sevdiyini söylə
Qəlbimi qırma
Əzizim
Sənsiz mən sadəcə davam edə bilmərəm
Davam edə bilmərəm

.