Sting -- Shape of my heart -- Ürəyimin inikası

He deals the cards as a meditation

O, kartları sehrbaz kimi paylayır

And those he plays never suspect

Və o heç vaxt şübhəli oynamır

He doesn't play for the money he wins

O, udacağı pula görə oynamır

He doesn't play for respect

O, hörmətə görə oynamır

He deals the cards to find the answer

O kartları cavab tapmaq üçün paylayır

The sacred geometry of chance

Uğurun müqəddəs həndəsəsi

The hidden law of probable outcome

Ehtimal olunan gəlirin gizli qaydası

The numbers lead a dance

 

Rəqsə aparan rəqəmlər

 

I know that the spades are the swords of a soldier

Mən bilirəm ki, qaratoxmaqlar döyüşçünün qılıncıdır

I know that the clubs are weapons of war

Mən bilirəm ki, xaçlar müharibənin silahıdır

I know that diamonds mean money for this art

Mən bilirəm ki, kərpiclər bu sənətə görə pul deməkdir

But that's not the shape of my heart

 

Amma bu mənim ürəyimin inikası deyil

 

He may play the jack of diamonds

O, kərpic valetlə oynaya bilər

He may lay the queen of spades

O, qaratoxmaq damanı yerə qoya bilər

He may conceal a king in his hand

O, kralı əlində saxlaya bilər

While the memory of it fades


Yaddaşlardan silinənə kimi

 

I know that the spades are the swords of a soldier

Mən bilirəm ki, qaratoxmaqlar döyüşçünün qılıncıdır

I know that the clubs are weapons of war

Mən bilirəm ki, xaçlar müharibənin silahıdır

I know that diamonds mean money for this art

Mən bilirəm ki, kərpiclər bu sənətə görə pul deməkdir

But that's not the shape of my heart

Amma bu mənim ürəyimin inikası deyil

That's not the shape, the shape of my heart


Bu mənim ürəyimin inikası, mənim ürəyimin inikası deyil

 

And if I told you that I loved you

Və əgər mən sənə desəydim ki, səni sevirəm

You'd maybe think there's something wrong

Sən yəqin düşünərdim ki, nəsə səhvdi

I'm not a man of too many faces

Mən çoxüzlü insan deyiləm

The mask I wear is one

Geyindiyim maska təkdir

Those who speak know nothing

Danışanlar heç nə bilmir

And find out to their cost

Və bunu öz bahasına bilirlər

Like those who curse their luck in too many places

Həddindən çox yerlərdə öz uğurunu lənətləyənlər kimi

And those who fear are lost

 

Və kim qorxursa o, uduzub

I know that the spades are the swords of a soldier

Mən bilirəm ki, qaratoxmaqlar döyüşçünün qılıncıdır

I know that the clubs are weapons of war

Mən bilirəm ki, xaçlar müharibənin silahıdır

I know that diamonds mean money for this art

Mən bilirəm ki, kərpiclər bu sənətə görə pul deməkdir

But that's not the shape of my heart

Amma bu mənim ürəyimin inikası deyil

That's not the shape of my heart

Bu mənim ürəyimin inikası deyil

Thats not the shape, thats not the shape of my heart Bu mənim ürəyimin inikası, mənim ürəyimin inikası deyil