Safura – Drip Drop – Tup-tup

You are my man, Sən mənim canımsan,
You are my half Sən mənim yarımsan
Tell me what’s happening De görüm nə olub
I know something’s wrong Mən bilirəm ki, nəsə qaydasında deyil
I can tell when you lie Sən yalan danışanda bilirəm

I can tell you stopped trying

 

Deyə bilərəm ki, sən cəhd etməyi belə dayandırmısan

 

And these last three weeks passed and we barely talked Bu son üç həftə keçdi və biz heç demək olar ki, danışmadıq
I think I know and it’s breaking my heart Deyəsən mən bilirəm niye və bu mənim qəlbimi qırır

Am I in or am I out?

 

Mən sənin qəlbindəyəm ya ondan kənar?

 

Can I love you forever through this? Mən səni bütün bunlardan sonra həmişəlik sevə bilərəmmi?
Can I trust in you forever through this? Mən sənə bütün bunlardan sonra həmişəlik inana bilərəmmi?
I don’t know how to stop, Mən bilmirəm necə dayandırım,
How to stop Necə dayandırım axı
These tear drops Bu göz yaşlarını
That drip drop, drip drop Bu tup-tup, tup-tup

Drip drop, drip drop

 

Tup-tup, tup-tup

 

Tell me where have you been? De görüm harda idin?
Why are you late? Niyə gecikmisən?
You smell like lipstick, again Səndən yenə dodaq boyasının ətri gəlir
Come on, answer my question, say something Mənim sualıma cavab ver, nəsə de

Why are you acting out? Or say it’s in my head

 

Niyə özündən çıxırsan? Niyə deyirsən ki, bütün bunları özündən qoşursan?

 

Can I love you forever through this? Mən səni bütün bunlardan sonra həmişəlik sevə bilərəmmi?
Can I trust in you forever through this? Mən sənə bütün bunlardan sonra həmişəlik inana bilərəmmi?
I don’t know how to stop, Mən bilmirəm necə dayandırım,
How to stop Necə dayandırım axı
These tear drops Bu göz yaşlarını
That drip drop, drip drop Bu tup-tup, tup-tup

Drip drop, drip drop

 

Tup-tup, tup-tup

 

I don’t wanna cry, Mən ağlamaq istəmirəm
I don’t wanna hear your name Mən sənin adını eşitmək istəmirəm
If this is where it ends Əgər hər şey burda bitirsə
I don’t wanna run, Mən qaçmaq istəmirəm,
Run away from myself Özümdən qaçmaq istəmirəm

And be lost again

 

Və yenə puç olmuş olmaq istəmirəm

 

Oh no no no, oh no no no Ah yox yox yox, ah yox yox yox
Can I trust in you forever through this? Mən sənə bütün bunlardan sonra həmişəlik inana bilərəmmi?
I don’t know Bilmirəm
These tear drops (I don’t know) Bu göz yaşları (Mən bilmirəm)
That drip drop, drip drop (I don’t know) Bu tup-tup, tup-tup (Mən bilmirəm)
Drip drop, drip drop Tup-tup, tup-tup