REDNEX – Hold Me for a While –Məni bir az qucaqla

Tərcümə etdi: Jane

Hold, hold me for a while Məni bir az qucaqla,
I know this won't last forever Bilirəm ki, bu həmişəlik deyil.
So hold, hold me tonight Ona görə bu axşam məni qucaqla

Before the morning takes you away (2 times)

 

Səhər səni aparana qədər. (2 dəfə)

 

What's that sparkle in your eyes? Gözlərindəki o parıltı nədir?
Is it tears that I see? Gördüklərim göz yaşlarıdır?
Oh tomorrow you are gone Ah, sabah sən gedəcəksən,
So tomorrow I'm alone Sabah mən tək olacam.
Short moments of time Sevgimizi bölüşmək üçün

We have left to share our love

 

Lap az vaxtımız qalıb.

 

Hold, hold me for a while Məni bir az qucaqla,
I know this won't last forever Bilirəm ki, bu həmişəlik deyil.
So hold, hold me tonight Ona görə bu axşam məni qucaqla

Before the morning takes you away

 

Səhər səni aparana qədər.

 

 

We're in each others arms Biz bir-birimizin qollarındayıq,
Soon we're miles apart Tezliklə bir-birimizdən çox uzaqda olacağıq.
Can you imagine how I'll miss, Sənin toxunuşun və öpüşün üçün
Your touch and your kiss? Necə darıxacağımı təsəvvür edə bilirsən?
Short moments of time Sevgimizi bölüşmək üçün

We have left to share our love

 

Lap az vaxtımız qalıb.

 

Hold, hold me for a while Məni bir az qucaqla,
I know this won't last forever Bilirəm ki, bu həmişəlik deyil.
So hold, hold me tonight Ona görə bu axşam məni qucaqla

Before the morning takes you away

 

Səhər səni aparana qədər.

 

 

Hold, hold me now, Məni bir az qollarında gəzdir,
From dusk all night to dawn Qürub çağından dan yeri ağarana qədər.
Save, save me now, Xilas et məni, xilas et

A short moment of time

 

Qısa vaxta da olsa.

 

Hold, hold me for a while Məni bir az qollarında gəzdir,
I know this won't last forever Bilirəm ki, bu həmişəlik deyil.
So hold, hold me tonight Ona görə bu axşam məni qollarında gəzdir

Before the morning takes you away

 

Səhər səni aparana qədər.

 

Takes you away Səni aparana qədər...