Leona Lewis – Better in time – Zamanla yaxşı olacaq

It's been the longest winter without you Bu sənsiz ən uzun qışdır
I didn't know where to turn to Mən bilmirdim üzümü hansı tərəfə tutum
See, somehow I can't forget you Görürsən ki, səni heç cür unuda bilmirəm

After all that we've been through

 

Bütün yaşadıqlarımızdan sonra

 

Going, coming Gedib, gəlirəm
Thought I heard a knock Düşündüm ki, qapı döyüldü
Who's there? No one Kimdi? Heç kim
Thinking that I deserved it Düşünürəm ki, mən buna layiqəm
Now I realize that I really didn't know İndi anlayıram ki, mən doğurdan da bilməmişəm ki,
If you didn't notice, you mean everything Əgər sən diqqət yetirmirdinsə, bu hər şeyi deyir
Quickly I'm learning, to love again Mən tez öyrənirəm yenidən sevməyi

All I know is, Imma be okay

 

Bildiyim budur ki, mən yaxşı olacam

 

Thought I couldn't live without you Düşündün ki, sənsiz yaşaya bilmərəm
It's gonna hurt when it heals too Hər şey sağalanda incidəcək
It'll all get better in time Zamanla hər şey yaxşı olacaq
Even though I really love you Səni sevsəm belə
I'm gonna smile 'cause I deserve to Mən gülümsəyəcəm, çünki buna layiqəm

It'll all get better in time

 

Zamanla hər şey yaxşı olacaq

 

I couldn't turn on the TV Televizoru yandıranda elə olmadı ki,
without something there to remind me Orada nəsə səni mənə xatırlatmasın
Was it all that easy Bu beləmi asand idi,

to just put aside your feelings

 

öz hisslərini kənara qoymaq

 

If I'm dreaming Əgər mən xəyal qururamsa

Don't wanna laugh, hurt my feelings

 

Gülmək istəmirəm, hisslərimi incidir

 

But that's the path, I believe in Amma bu yola mən inanıram
And I know that, time will heal it Və bilirəm ki, zaman hər şeyi sağaldacaq
If you didn't notice boy you mean everything Əgər sən diqqət etmədinsə, bu hər şeyi deyirdi
Quickly I'm learning, to love again Mən tez öyrənirəm yenidən sevməyi

All I know is, I'm gon' be okay

 

Bildiyim budur ki, mən yaxşı olacam

 

Thought I couldn't live without you Düşündün ki, sənsiz yaşaya bilmərəm
It's gonna hurt when it heals too Hər şey sağalanda incidəcək
It'll all get better in time Zamanla hər şey yaxşı olacaq
Even though I really love you Səni sevsəm belə
I'm gonna smile 'cause I deserve to Mən gülümsəyəcəm, çünki buna layiqəm

It'll all get better in time

 

Zamanla hər şey yaxşı olacaq

 

Since there's no more you and me (no more you and me) Bundan sonar daha sən və mən yoxdu (sən və mən yoxdu)
It's time I let you go so I can be free Artıq səni buraxmağın vaxtıdır və deməli mən azad ola bilərəm
And live my life how it should be Və həyatımı lazımı kimi yaşaya bilərəm
No matter how hard it is, I'll be fine without you Nə qədər çətin olsa da, mən sənsiz yaxşı olacam

Yes, I will

 

Hə, olacam

 

Thought I couldn't live without you Düşündün ki, sənsiz yaşaya bilmərəm
It's gonna hurt when it heals too Hər şey sağalanda incidəcək
It'll all get better in time Zamanla hər şey yaxşı olacaq
Even though I really love you Səni sevsəm belə
I'm gonna smile 'cause I deserve to Mən gülümsəyəcəm, çünki buna layiqəm

It'll all get better in time

 

Zamanla hər şey yaxşı olacaq

 

(2 dəfə)