Lauren Christy – The Color of the Night – Gecənin rəngi

Tərcümə etdi: Jane

You and I moving in the dark Sən və mən qaranlıqda gəzirik
Bodies close but souls apart Bədənlər yaxın, qəlblər uzaq
Shadowed smiles and secrets unrevealed Kölgəli gülüşlər və açılmamış sirrlər

I need to know the way you feel

 

Sənin hisslərini bilməliyəm

 

I'll give you everything I am Mən hər şeyimi sənə verəcəm
And everything I want to be Və əldə etmək istədiklərimin hamısını
I'll put it in your hands Sənin əllərinə verəcəm
If you could open up to me oh Əgər sən ürəyindəkiləri mənə aça bilsəydin..

Can't we ever get beyond this wall

 

Biz heç vaxt bu divarı aşa bilməyəcəyik.

 

Cause all I want is just once

Çünki istədiyim yeganə şey

To see you in the light

 

Səni bircə dəfə işıqlıqda görməkdir

 

But you hide behind Ancaq sən

The color of the night

 

Gecənin rəngləri arxasında gizlənmisən

 

I can't go on running from the past Mən artıq keçmişdən qaça bilmirəm
Love has torn away this mask Sevgi bu maskanı cırıb
And now like clouds like rain I'm drowning and Və indi mən buludlar kimi, yağış kimi boğuluram
I blame it all on you Bütün bunlara görə səni günahlandırıram

I'm lost - God save me...

 

Mən çarəsizəm – İlahi, məni xilas et...

 

I'll give you everything I am Mən hər şeyimi sənə verəcəm
And everything I want to be Və əldə etmək istədiklərimin hamısını
I'll put it in your hands Sənin əllərinə verəcəm
If you could open up to me oh Əgər sən ürəyindəkiləri mənə aça bilsəydin..

Can't we ever get beyond this wall

 

Biz heç vaxt bu divarı aşa bilməyəcəyik.

 

'Cause all I want is just once Çünki istədiyim yeganə şey
To see you in the light

Səni bircə dəfə işıqlıqda görməkdir

But you hide behind Ancaq sən

The color of the night

 

Gecənin rəngləri arxasında gizlənmisən

 

God, save me… İlahi, məni xilas et...
Everything I am… Hər şeyimi...
And everything I want to be… Və əldə etmək istədiklərimin hamısını...

Can't we ever get beyond this wall…

 

Biz heç vaxt bu divarı aşa bilməyəcəyik...

 

'Cause all I want is just once Çünki istədiyim yeganə şey
Forever and again Həmişəlik və yenidən

'm waiting for you, I'm standing in the light

 

Səni gözləyirəm, mən işıqlıqda dayanmışam

 

But you hide behind Sən isə

The color of the night

 

gecənin rəngləri arxasında gizlənmisən

 

Please come out from Yalvarıram,
The color of the night gecənin rənglərindən çıx