Christina Aguilera – You Lost Me Sən məni itirdin

I am done, smoking gun Mən bitdim, bu dəqiqdir
We've lost it all, the love is gone Biz hər şeyi itirdik, sevgi bitdi
She has won, now it's no fun O, qalib gəldi, indi bu zarafat deyil
We've lost it all, the love is gone Biz hər şeyi itirdik, sevgi bitdi
   
And we had magic Bizdə möcüzə var idi
And this is tragic Və bu bədbəxtçilikdir ki,
You couldn't keep your hands to yourself Məni aldatmaya bilmədin
   
I feel like our world's been infected Mənə elə gəlir ki, bizim dünyamız zəhərlənib
And somehow you left me neglected Və beləcə sən məni etinasız buraxdın
We've found our lives been changed Biz aşkar etdik ki, həyatlarımız dəyişib
Babe, you lost me Əzizim, sən məni itirdin
   
And we tried, oh how we cried Biz çalışdıq, ah biz necə ağladıq, amma
We lost ourselves, the love has died Özümüzü itirdik, sevgi öldü
And though we tried you can't deny Amma biz çalışdıq, bunu inkar edə bilməzsən
We're left as shells, we lost the fight Balıqqulaqları kimi atılmışdıq, biz döyüşü uduzduq
   
And we had magic Bizdə möcüzə var idi
And this is tragic Və bu bədbəxtçilikdir ki,
You couldn't keep your hands to yourself Məni aldatmaya bilmədin
   
I feel like our world's been infected Mənə elə gəlir ki, bizim dünyamız zəhərlənib
And somehow you left me neglected Və beləcə sən məni etinasız buraxdın
We've found our lives been changed Biz aşkar etdik ki, həyatlarımız dəyişib
Babe, you lost me Əzizim, sən məni itirdin
   
Now I know you're sorry and we were sweet İndi mən bilirəm ki, sən peşmansan və birlikdə olan vaxtlarımız sənə şirindir
But you chose lust when you deceived me Amma sən bir anlıq həvəsi seçməklə məni aldatdın
And you'll regret it, but it's too late Sən peşman olacaqsan, amma artıq gecdir
How can I ever trust you again? Mən sənə artıq necə inana bilərəm?
   
I feel like our world's been infected Mənə elə gəlir ki, bizim dünyamız zəhərlənib
And somehow you left me neglected Və beləcə sən məni etinasız buraxdın
We've found our lives been changed Biz aşkar etdik ki, həyatlarımız dəyişib
Babe, you lost me Əzizim, sən məni itirdin