Celine DionImmortality Ölümsüzlük

So this is who I am, Bu mənəm
And this is all I know, Və bu mənim bütün bildiklərim
And I must choose to live, Və mən yaşamağı seçməliyəm
For all that I can give, Bütün bunlara görə mənim verə biləcəyim
The spark that makes the power grow Gücün çoxalmasını təmin edəcək qığılcımdır
And I will stand for my dream if I can, Və mən əgər bacarsam öz xəyalımın arxasında dayanacam
Symbol of my faith in who I am, Mənim inancımın nişanı mən özüməm
But you are my only, Amma sən mənim bir dənəmsən
And I must follow on the road that lies ahead, Və mən irəlidə olan yolla davam etməliyəm
And I won't let my heart control my head, Və mən ürəyimin ağlımı idarə etməyinə icazə verməyəcəm
But you are my only Amma sən mənim bir dənəmsən
We don't say goodbye, Biz sağollaşmırıq
We don't say goodbye, Biz sağollaşmırıq
And I know what I've got to be Və mən nə olmalı olduğumu bilirəm
   
Immortality Ölümsüzlük
I make my journey through eternity Mən öz səyahətimi əbədiliyə edirəm
I keep the memory of you and me inside Sən və mən barədə xatirələri içimdə qoruyuram
   
Fulfill your destiny, Qismətini yerinə yetir
Is there within the child, Orada, uşağın içində
My storm will never end, Mənim fırtınam heç zaman bitməyəcək
My fate is on the wind, Mənim aqibətin küləyin qanadlarındadı
The king of hearts, the joker's wild, Ürəklərin kralı, hər şeyi bilən
We don't say goodbye, Biz sağollaşmırıq
We don't say goodbye, Biz sağollaşmırıq
I'll make them all remember me Mən elə edəcəm ki, hamı məni xatırlasın
   
Coz I have found a dream that must come true, Çünki mən bir arzu tapmışam, o həyata keçməlidir
Every ounce of me must see it through, Mənim hər bir hissəm bunun şahidi olmalıdır
But you are my only Amma sən mənim bir dənəmsən
I'm sorry I don't have a role for love to play, Çox təəssüf ki sevgini oynamaq üçün rolun yoxdur
Hand over my heart I'll find my way, Ürəyimi dinləyərək yolumu tapacam
I will make them give to me Mən elə edəcəm ki, onu mənə versinlər
   
Immortality (oh baby) Ölümsüzlük
There is a vision and a fire in me (ohh) İçimdə istək və alov var (ahh)
I keep the memory of you and me, inside Sən və mən barədə xatirələri içimdə qoruyuram
We don't say goodbye Biz sağollaşmırıq
We don't say goodbye Biz sağollaşmırıq
With all my love for you Sənə olan bütün sevgimlə
And what else we may do Və hər nə etsək də
We don't say, goodbye Biz sağollaşmırıq