Amy Mcdoland – This Is the Life – Həyat budur

Tərcümə etdi: Jane

Oh the wind whistles down Külək əsir,
The cold dark street tonight Bu axşam küçədə soyuq və qaranlıqdır,
And the people, they were dancing to the music vibe Ancaq adamlar musiqi sədaları altında rəqs edirdi,
And the boys chase the girls Oğlanlar
With the curls in their hair saçları hörük qızları izləyir,
While the shocked too Şokda olan bir çoxları isə
Many just sit way over there sadəcə oturublar,
And the songs they get louder Mahnıların səsi ucalır,

Each one better than before

 

Bir-birinin ardınca daha yaxşı

 

And you are singing the song Sən də mahnı oxuyursan,
Thinking this is the life Düşünürsən ki, həyat budur.
And you wake up in the morning Səhər oyanırsan
And your head feels twice the size və başında daha da ağırlıq hiss edirsən,
Where you`re gonna go? Hara gedəcəksən?
Where you`re gonna go? Hara gedəcəksən?
Where you`re gonna sleep tonight? Bu gecə harada yatacaqsan?

Where you`re gonna sleep tonight?

(2 times)


Bu gecə harada yatacaqsan?

(2 dəfə)

 

So your heading down the road in your taxi for four Və sən maşınınla yol boyu üzüaşağı gedirsən,
And you are waiting outside Jimmy`s front door Cimminin qapısı ağzında gözləyirsən,
But nobody`s in and nobody`s home `til four Ancaq içəridə heç kəs yoxdur və evdə saat dördə qədər heç kəs olmayacaq.
So you`re sitting there with nothing to do Və sən boş-bekar orada oturursan,
Talking about Robert Riger and his motley crew Robert Riger və onun qarışıq kompaniyasından danışırsan.
And where you`re gonna go? Sən hara gedəcəksən?

And where you`re gonna sleep tonight?

 

Bu axşam harada yatacaqsan?

 

And you are singing the song Sən də mahnı oxuyursan,
Thinking this is the life Düşünürsən ki, həyat budur.
And you wake up in the morning Səhər oyanırsan
And your head feels twice the size və başında daha da ağırlıq hiss edirsən,
Where you`re gonna go? Hara gedəcəksən?
Where you`re gonna go? Hara gedəcəksən?
Where you`re gonna sleep tonight? Bu gecə harada yatacaqsan?

Where you`re gonna sleep tonight?

(6 times)


Bu gecə harada yatacaqsan?

(6 dəfə)