Adam Lambert – Time For Miracles (2012 soundtrack) –Möcüzələr zamanı

It's late at night and I can't sleep

Artıq gecdir və mən yata bilmirəm

Missing you just runs too deep

Sənin üçün o qədər darıxıram ki

Oh I can't breathe thinking of your smile

Sənin təbəssümün haqqında düşünəndə nəfəsim kəsilir

Every kiss I can't forget

Heç bir öpüş yadımdan çıxmır

This aching heart ain't broken yet

Ağrıyan ürəyim hələ sınmayıb

Oh God I wish I could make you see

Allahım, arzu edirəm ki, səni görə biləydim

Cause I know this flame isn't dying

Çünki bilirəm ki, bu istək sönmür

So nothing can stop me from trying

 

Buna görə heç nə mənim cəhd etməyimin qarşısını ala bilməz

 

Baby you know that

Əzizim bilirsən ki

Maybe it's time for miracles

Bəlkə indi möcüzələr zamanıdır

Cause I ain't giving up on love

Çünki mən sevgidən ümidimi kəsmirəm

You know that

Sən bilirsən ki,

Maybe it's time for miracles

Bəlkə indi möcüzələr zamanıdır

Cause I ain't giving up on love

Çünki mən sevgidən ümidimi kəsmirəm

No I ain't giving up on us

 

Yox mən bizdən ürəyimi kəsmirəm

 

I just want to be with you

Mən bircə səninlə olmaq istəyirəm

Cuz living is so hard to do

Çünki həyat elə ağırdır ki

When all I know is trapped inside your eyes

 

Bütün bildiklərimin sənin gözlərində gizləndiyini bildikdə

 

The future I cannot forget

Gələcəyi unuda bilmirəm

This aching heart ain't broken yet

Ağrıyan ürəyim hələ sınmayıb

Oh God I wish I could make you see

 

Allahım, arzu edirəm ki, səni görə biləydim

 

Cuz I know this flame isn't dying

Çünki bilirəm ki, bu istək sönmür

So nothing can stop me from trying

 

Buna görə heç nə mənim cəhd etməyimin qarşısını ala bilməz

 

Baby you know that

Əzizim bilirsən ki

Maybe it's time for miracles

Bəlkə indi möcüzələr zamanıdır

Cause I ain't giving up on love

Çünki mən sevgidən ümidimi kəsmirəm

You know that

Sən bilirsən ki,

Maybe it's time for miracles

Bəlkə indi möcüzələr zamanıdır

Cause I ain't giving up on love

Çünki mən sevgidən ümidimi kəsmirəm

No I ain't giving up on us

 

Yox mən bizdən ürəyimi kəsmirəm

 

Baby can you feel it coming

Əzizim sən onun yaxınlaşdığını hiss edirsənmi

You know I can hear it, hear it in your soul

Bilirsən ki, mən onu eşidə bilirəm, sənin ürəyində eşidə

Baby when you feel me feeling you

Əzizim sən mənim səni hiss etdiyimi hiss edəndə

You know it's time...

 

Sən bilirsən ki, vaxtdır…

 

Baby you know that

Əzizim bilirsən ki

Maybe it's time for miracles

Bəlkə indi möcüzələr zamanıdır

Cause I ain't giving up on love

 

Çünki mən sevgidən ümidimi kəsmirəm

 

You know that

Sən bilirsən ki

Maybe it's time for miracles

Bəlkə indi möcüzələr zamanıdır

Cause I ain't giving up on love

Çünki mən sevgidən ümidimi kəsmirəm

You know that

Sən bilirsən ki

Maybe it's time for miracles

Bəlkə indi möcüzələr zamanıdır

Cuz I ain't, I ain't giving up on love

 

Çünki mən, mən sevgidən ümidimi kəsmirəm

 

No I ain't giving up on us

Yox mən bizdən ürəyimi kəsmirəm

I ain't giving up, no

Mən ümidimi kəsmirəm, yox

Oh I ain't giving up on us

Ah, mən bizdən ürəyimi kəsmirəm