Paramore – Decode – Şifrə çözmək, oxumaq.

How can I decide what's right
Mən necə nəyin düzgün olduğuna qərar verə bilərəm

When you're clouding up my mind?

Əgər sən mənim fikrimi qarışdırırsansa?

I can't win your losing fight

Sənin uduzmuş davanı uda bilmirəm
All the time. Həmişə.
Not gonna ever own what's mine
Heç özümə aid olana sahiblənə bilmiyəcəm

When you're always taking sides

Əgər sən həmişə tərəf tutası olsan
But you won't take away my pride.
Amma qürurumu məndən ala bilməyəcəksən
No, not this time.
Yox, bu dəfə yox
Not this time. Bu dəfə yox
How did we get here?

Biz bu həddə necə çatdıq?

When I used to know you so well.

Səni axı yaxşı tanıyırdım.

But how did we get here?

Amma, biz bu həddə necə çatdıq?

Well, I think I know.

Hə, deyəsən bilirəm.

The truth is hiding in your eyes

Həqiqət sənin gözlərində gizlənib

And it's hanging on your tongue.

Və o sənin dilinin ucundadı.
Just boiling in my blood.
Elə bil mənim qanımda qaynayır.

But you think that I can't see

Amma düşünürsən ki, mən görə bilmirəm
What kind of man that you are,

Necə insansan sən.
If you're a man at all.

Əgər sən insansansa.
Well, I will figure this one out
Yəqin bunu bir təhər çözəcəm
On my own.

Özüm.

(I'm screaming, "I love you so.")

(Qışqırıram: Səni elə sevirəm ki………)
On my own.

Özüm.
(My thoughts you can't decode) (Mənim düşüncələrimi oxuya bilmirsən.)
How did we get here?

Biz bu həddə necə çatdıq?

When I used to know you so well, yeah.

Səni axı yaxşı tanıyırdım, hə.

But how did we get here?

Amma, biz bu həddə necə çatdıq?

Well, I think I know.

Hə, deyəsən bilirəm.

Do you see what we've done?
Görürsən biz nə etmişik?
We've gone and made such fools of ourselves.
Biz özümüzü axmaq kimi göstərdik.

Do you see what we've done?
Görürsən biz nə etmişik?
We've gone and made such fools of ourselves.
Biz özümüzü axmaq kimi göstərdik.
   
Yeah.Yeah.

Hə.Hə.

 

How did we get here?
Biz bu həddə necə çatdıq?
When I used to know you so well, yeah, yeah.
Səni axı yaxşı tanıyırdım, hə, hə.
How did we get here?
Amma, biz bu həddə necə çatdıq?
Well, I used to know you so well.
Səni axı yaxşı tanıyırdım.
I think I know.
I think I know.
Hə, deyəsən bilirəm.
Hə, deyəsən bilirəm.
There is something I see in you.
Səndə bir şey görürəm.
It might kill me.
Bu məni öldürə bilər.
I want it to be true. Bunun həqiqət olmasını istəyirəm.