Lena Meyer – Satellite – Peyk

I went everywhere for you Mən sənin üçün hər yerə getdim
I even did my hair for you Mən hətta saçımı belə sənin üçün düzəltdim
I bought new underwear they're blue Mən yeni paltar aldım, mavi rəngdə

and I wore 'em them just the other day

 

və mən onları səhəri gün geyindim

 

Love you know I'd fight for you Səni sevirəm, bil ki sənə görə mübarizə apararam
I left on the porch light for you Mən artırmada sənin üçün işığı yanılı buraxdım
Whether you are sweet or cruel Sən şirin ya da qəddar olsan belə

I’m gonna love you either way

 

Səni hər bir halda sevəcəm

 

Love oh love Sevirəm, ah sevirəm
I gotta tell you how I feel about you Sənə qarşı hiss etdiklərimi sənə deməliyəm
Cause I oh I can’t go a minute without your love Çünki mən, ah mən 1 dəqiqə də sənin sevginsiz dayana bilmərəm
Like a satellite Peyk kimi
I’m in an orbit all the way around you Mən sənin ətrafındakı orbitdəyəm
And I would fall out into the night Və mən gecəyə qərq olaram

Can’t go a minute without your love

 

Mən 1 dəqiqə də sənin sevginsiz dayana bilmərəm

 

Love I got it bad for you Mən səni dəlicəsinə sevirəm
I saved the best I have for you Mən sənin üçün özümdə ən yaxşı olanı saxlamışam
You sometimes make me sad and blue Sən bəzən məni qəmləndirir və hirsləndirirsən

Wouldn’t have it any other way

 

Bunu başqa cür əldə edə bilməzdim

 

Love my aim is straight and true Mənim birbaşa və dəqiq məqsədim sevgidir
Cupid's arrows just for you Sevgi mələyinin oxu məhz sənin üçündür
I even painted my toenails for you Mən dırnaqlarıma da sənə görə boya çəkmişəm

I did it just the other day

 

Mən bunu səhəri gün etdim

 

Love oh love Sevirəm, ah sevirəm
I gotta tell you how I feel about you Sənə qarşı hiss etdiklərimi sənə deməliyəm
Cause I oh I can’t go a minute without your love Çünki mən, ah mən 1 dəqiqə də sənin sevginsiz dayana bilmərəm
Like a satellite Peyk kimi
I’m in an orbit all the way around you Mən sənin ətrafındakı orbitdəyəm
And I would fall out into the night Və mən gecəyə qərq olaram

Can’t go a minute without your love

 

Mən 1 dəqiqə də sənin sevginsiz dayana bilmərəm

 

Love oh love Sevirəm, ah sevirəm
I gotta tell you how I feel about you Sənə qarşı hiss etdiklərimi sənə deməliyəm

Cause I oh I can’t go a minute without your love

 

Çünki mən, ah mən 1 dəqiqə də sənin sevginsiz dayana bilmərəm
Where you'll go I’ll follow Sən hara getsən mən səni izləyəcəm
You set the pace we'll take it fast or slow Sürəti sən müəyyən edirsən, biz ona yavaş ya da sürətli olsa uyğunlaşacıq
I’ll follow in your way Mən səni bu yolunda izləyəcəm
You got me you got me Sən məni tutdun, sən məni tutdum
A force more powerful than gravity Güc ağırlıq qüüvəsində daha güclüdür

It’s physics there’s no escape

 

Bu fizikadır və bundan qaçmaq mümkün deyil

 

Love my aim is straight and true Mənim birbaşa və dəqiq məqsədim sevgidir
Cupid's arrows just for you Sevgi mələyinin oxu məhz sənin üçündür
I even painted my toenails for you Mən dırnaqlarıma da sənə görə boya çəkmişəm

I did it just the other day

 

Mən bunu səhəri gün etdim

 

Love oh love Sevirəm, ah sevirəm
I gotta tell you how I feel about you Sənə qarşı hiss etdiklərimi sənə deməliyəm
Cause I oh I can’t go a minute without your love Çünki mən, ah mən 1 dəqiqə də sənin sevginsiz dayana bilmərəm
Like a satellite Peyk kimi
I’m in an orbit all the way around you Mən sənin ətrafındakı orbitdəyəm
And I would fall out into the night Və mən gecəyə qərq olaram

Can’t go a minute without your love

 

Mən 1 dəqiqə də sənin sevginsiz dayana bilmərəm

 

Love oh love Sevirəm, ah sevirəm
I gotta tell you how I feel about you Sənə qarşı hiss etdiklərimi sənə deməliyəm

Cause I oh I can’t go a minute without your love

 

Çünki mən, ah mən 1 dəqiqə də sənin sevginsiz dayana bilmərəm