Christina Aguilera – Hurt Ağrı

Seems like it was yesterday when I saw your face Elə bil ki, dünən səni görmüşəm
You told me how proud you were but I walked away Sən mənimlə qürür duyduğunu dedin amma mən çıxıb getdim
If only I knew what I know today Əgər o vaxt indi bildiklərimi bilsəydim
   
I would hold you in my arms Səni qucaqlayardım
I would take the pain away Sənin ağrını yox edərdim
Thank you for all you've done Bütün etdiklərinə görə təşəkkür edərdim
Forgive all your mistakes Bütün səhvlərini bağışlayardım
There's nothing I wouldn't do Elə bir şey yoxdur ki, onu etməyim
To hear your voice again Bircə sənin səsini eşitmək üçün
Sometimes I want to call you but I know you won't be there Hərdən sənə zəng etmək istəyirəm, amma bilirəm ki, orada olmayacaqsan
   
I'm sorry for blaming you for everything I just couldn't do Peşmanam ki, özümün edə bilmədiyim hər şeyə görə səni günahlandırmışam
And I've hurt myself by hurting you Və səni incitməklə özümü incitmişəm
Some days I feel broke inside but I won't admit Bəzi günlər mən özümü daxilən sınmış hiss edirdim, amma bunu boynuma almırdım
Sometimes I just want to hide 'cause it's you I miss Bəzən bunu gizlətmək istəyirdim, çünki darıxdığım sənsən
You know it's so hard to say goodbye when it comes to this Bilirsən ki, vaxtı gələndə sağol demək necə çətindir
   
Would you tell me I was wrong? Mənim səhv etdiyimi mənə deyərdin?
Would you help me understand? Mənə başa düşməyə yardım edərdin?
Are you looking down upon me? Yuxarıdan mənə baxırsan?
Are you proud of who I am? Mənimlə qürur duyursan?
There's nothing I wouldn't do Elə bir şey yoxdur ki, onu etməyim ki
To have just one more chance Bircə şansım olsun
To look into your eyes and see you looking back Sənin gözlərinə baxım və sənin də mənə baxdığını görüm
   
I'm sorry for blaming you for everything I just couldn't do Peşmanam ki, özümün edə bilmədiyim hər şeyə görə səni günahlandırmışam
And I've hurt myself Və mən özümü incitmişəm
If I had just one more day, I would tell you how much that Əgər mənim daha bir günüm olsaydı, mən
I've missed you since you've been away Sən getdikdən sonra sənin üçün nə qədər darıxdığımı söyləyərdim
   
Oh, it's dangerous Ah, bu qorxuludur
It's so out of line to try to turn back time Səni qaytarmağa çalışmaq qaydalara ziddir
   
I'm sorry for blaming you for everything I just couldn't do Peşmanam ki, özümün edə bilmədiyim hər şeyə görə səni günahlandırmışam
And I've hurt myself Və mən özümü incitmişəm
   
By hurting you  Səni incitməklə