BeyonceListen Qulaq as

Listen to the song here in my heart Ürəyimdəki mahnıya qulaq as
A melody I start but can't complete Başladığım, amma bitirə bilmədiyim musiqi
Listen to the sound from deep within Daxilimdən gələn səsi dinlə
It's only beginning to find release Bu azadlığı tapmaq üçün sadəcə bir başlanğıcdır
   
Oh, the time has come for my dreams to be heard Mənim diləklərimin eşidilməsi üçün zaman gəlib çatıb
They will not be pushed aside and turned
Onlar geri çevrilməyəcək
Into your own all 'cause you won't
Sənin özünə, çünki sən
Listen Qulaq asmırsan
   
Listen, I am alone at a crossroads
Qulaq as, mən yol ayrıcında təkəm
I'm not at home in my own home
Mən öz evimdə deyiləm
And I've tried and tried to say what's on mind
Və mən çalışdım, çalışdım ki, ağlımda olanı deyim
You should have known
Sən bunu bilməlisən
   
Oh, now I'm done believing you
Ah, mən sənə daha inanmıram
You don't know what I'm feeling
Sən bilmirsən mən nə hiss edirəm
I'm more than what you made of me
Mən indi daha çox sənin məni etdiyin kimiyəm
I followed the voice you gave to me
Mən sənin dediklərinə əməl etdim
But now I've gotta find my own
Amma indi mən özüm kimi olmalıyam
   
You should have listened, there is someone here inside
Sən qulaq asmalı idin, burada kimsə var
Someone I thought had died so long ago
Çoxdan öldüyünü düşündüyüm kimsə
Oh, I'm screaming out and my dreams'll be heard
Ah mən qışqırıram və mənim diləklərim eşidiləcək
They will not be pushed aside on words
Onlar sözdə geri çevrilməyəcək
Into your own all 'cause you won't
Sənin özünə, çünki sən
Listen Qulaq asmırsan
   
Listen, I am alone at a crossroads
Qulaq as, mən yol ayrıcında təkəm
I'm not at home in my own home
Mən öz evimdə deyiləm
And I've tried and tried to say what's on mind
Və mən çalışdım, çalışdım ki, ağlımda olanı deyim
You should have known
Sən bunu bilməlisən
   
Oh, now I'm done believing you
Ah, mən sənə daha inanmıram
You don't know what I'm feeling
Sən bilmirsən mən nə hiss edirəm
I'm more than what you made of me
Mən indi daha çox sənin məni etdiyin kimiyəm
I followed the voice you gave to me
Mən sənin dediklərinə əməl etdim
But now I've gotta find my own
Amma indi mən özüm kimi olmalıyam
   
I don't know where I belong Mən bilmirəm hara aidəm
But I'll be moving on Amma mən davam edəcəm
If you don't, if you won't Əgər sən
   
Listen to the song here in my heart Mənim ürəyimdəki mahnıya qulaq asmasan, qulaq asmaq istəməsən
A melody I start but I will complete Başladığım, amma bitirəcəyim musiqi
   
Oh, now I'm done believing you
Ah, mən sənə daha inanmıram
You don't know what I'm feeling
Sən bilmirsən mən nə hiss edirəm
I'm more than what you made of me
Mən indi daha çox sənin məni etdiyin kimiyəm
I followed the voice you think you gave to me
Mən sənin dediklərinə əməl etdim
But now I've gotta find my own, my own
Amma indi mən özüm kimi olmalıyam, özüm kimi